...o przedmiotach, obrazach, sztuce i socjologii
O autorze
Kategorie: Wszystkie | LINKI | idee | info | naoczne | teksty | tekstybeta
RSS
sobota, 29 września 2007
Zło i dobro

Premier Jarosław Kaczyński na dzisiejszej konwencji wyborczej w Szczecinie powiedział:
"W świecie wirtualnym i mediów nad nami przewagę mają nasi przeciwnicy, ale my wygrywamy w świecie faktów" (Dziennik)

„Jest świat realny i tu my jesteśmy górą. Ale jest też świat wirtualny, medialny i tam przewagą mają nasi przeciwnicy”( Gazeta Wyborcza)

„Jest świat faktów - i tu my mamy przewagę. Fakty przemawiają za nami. Ale jest też świat wirtualny, medialny. I tam przewagę mają nasi przeciwnicy” (PAP, Rzeczpospolita, TVN24)

Jeżeli poważnie potraktujemy tezy o symulacyjnym charakterze naszego świata i o jego całkowitym zmedializowaniu, to słowa te można potraktować jako przyznanie się do całkowitej porażki, ale istotniejszy jest tu sam fakt dokonania przez premiera rozróżnienia pomiędzy realnym i wirtualnym światem, światem faktów i mediów. Istotniejszy, ponieważ doskonale wyraża on status tej opozycji- nie służy ona jako narzędzie opisu rzeczywistości, ale jako retoryczny środek za pomocą którego krytykujemy współczesność. Stosowanie tej hierarchicznej dychotomii ( realny- wirtualny, prawdziwy- sztuczny) nie pomaga nam z pewnością zrozumieć otaczającej nas rzeczywistości, ale daje pewność, iż wybierając realne, a nie wirtualne stajemy po właściwej stronie. Paradoks polega jednak na tym, że tego rodzaju retoryka staje się skuteczna tylko za pośrednictwem tego, co jest jej przedmiotem.

(Jak rozumiem wirtualność wyjaśniam w tekście: Społeczne jako wirtualne. O starym i nowym typie symulowania realności, opublikowanym w nieco zmienionej formie w książce Człowiek pomiędzy rzeczywistością realną a wirtualną, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2006)

23:21, krajewskimarek , teksty
Link Komentarze (1) »
czwartek, 23 sierpnia 2007
KULTURA DYSTRAKCJI
... czyli o deficytach uwagi i strategiach jej kumulowania.

http://krajewskimarek.blox.pl/resource/Ekonomia_uwagi.doc
23:01, krajewskimarek , teksty
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 16 sierpnia 2007
Recenzja
Recenzja książki Tima Danta Material Culture in the Social World: Values, Activities, Lifestyles

http://krajewskimarek.blox.pl/resource/dant1.doc
21:54, krajewskimarek , teksty
Link Dodaj komentarz »
Analiza polskich reklam telewizyjnych
Stary (1998) tekst zawierający teoretyczną propozycję ujmowania zjawiska reklamy i rekonstrukcję wartości obecnych w polskich spotach końca lat 90-tych

http://krajewskimarek.blox.pl/resource/WARTOUCI.DOC
01:15, krajewskimarek , teksty
Link Dodaj komentarz »
Czy obrazy na nas działają? Zapomniane pytanie socjologii wizualnej
Tekst wystąpienia wygłoszonego podczas V Tygodnia Nauk Humanistycznych, Wizualna Środa, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 17.05.06
http://krajewskimarek.blox.pl/resource/bialystok1.doc
00:35, krajewskimarek , teksty
Link Dodaj komentarz »