...o przedmiotach, obrazach, sztuce i socjologii
O autorze
Kategorie: Wszystkie | LINKI | idee | info | naoczne | teksty | tekstybeta
RSS
czwartek, 16 sierpnia 2007
Recenzja
Recenzja książki Tima Danta Material Culture in the Social World: Values, Activities, Lifestyles

http://krajewskimarek.blox.pl/resource/dant1.doc
21:54, krajewskimarek , teksty
Link Dodaj komentarz »
Rzecz3
wolno
21:29, krajewskimarek , naoczne
Link Dodaj komentarz »
Elusive Consumption + Campbell

Plik raportu z bardzo interesującej konferencji:

http://www.hgu.gu.se/files/cfk/rappporter/elusive%20consumption%20in%20retrospect.pdf

Teksty wygłoszone w jej trakcie można znależć w tej książce:

http://www.bergpublishers.com/uk/book_page.asp?BKTitle=Elusive%20Consumption

Jeden z zamieszonych w niej tekstów

(C.Campbell, I Shop therefore I Know that I am: the Metaphysical Basis of Modern Consumerism)

został opublikowany pod tytułem:

Kupuję, więc wiem, że jestem. Metafizyczne podstawy nowoczesnego konsumeryzmu

(Tłumaczenie: Maja Brzozowska-Brywczyńska)

w Kulturze popularnej nr 4/2006

(http://www.swps.edu.pl/new_www/kulturapopularna/aktualny_1098254914/spis_1098275161 )


21:21, krajewskimarek , LINKI
Link Dodaj komentarz »
RZECZ2
pranie
20:17, krajewskimarek , naoczne
Link Dodaj komentarz »
TRENDWATCHING
Dobra strona o trendach konsumenckich, nowych modach i słowach na czasie:
http://www.trendwatching.com/


16:53, krajewskimarek , LINKI
Link Dodaj komentarz »
Rzecz1
mininaplaży
16:14, krajewskimarek , naoczne
Link Dodaj komentarz »
Konferencja:Patrząc na starość.Kultura wizualna starości

Instytut Socjologii UAM w Poznaniu oraz Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową zatytułowaną:

Patrząc na starość.
Kultura wizualna starości
Która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2007 roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

Idea konferencji :
Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w europejskich społeczeństwach, w tym również w polskim jest ich starzenie się. Wydłużanie się czasu życia jednostki połączone z ujemnym przyrostem naturalnym sprawiają, iż ludzie starsi stają się rosnącą zarówno liczebnie, jak i pod względem społecznego znaczenia kategorią społeczną. Zmianom tym bardzo rzadko towarzyszy zmiana statusu kulturowego ludzi starszych, w dalszym ciągu stanowią oni kategorię, którą traktuje się jako marginalną, nieistotną, funkcjonującą na obrzeżach życia społecznego. Starzenie się jest traktowane jako proces nieunikniony, ale też powszechnie nieakceptowany społecznie, preferowane jest bowiem to, co nowe, bezprecedensowe, młode.

Marginalna pozycja starości i ludzi starych sprawia, że nie tylko ignorowane są one w przestrzeni politycznej, gospodarczej, kulturowej, ale powoduje również, iż stają się przedmiotem refleksji i badań wyłącznie dla gerontologów, geriatrów i pracowników socjalnych. W konsekwencji ludzie starsi i sama starość stają się widzialni przede wszystkim dla tych spojrzeń w których jawią się one jako problem społeczny, jako ten aspekt życia społecznego, który odstaje od norm ustanawianej przez powszechny kult młodości. Zainteresowanie starzeniem się jest więc w dużej mierze podobne do tego, które rodzi się w zetknięciu z Innym, który jest co prawda wśród nas obecny, ale który jest jednocześnie traktowany jako ktoś egzotyczny, z kim mamy problem, kto nie mieści się w akceptowanym i preferowanym przez nas porządku.

Dlatego też istotne wydało się nam zaproponowanie Państwu udziału w konferencji, której celem byłoby przyjrzenie się starości się okiem nieuprzedzonym, ale jednocześnie zdolnym do usytuowania jej w centralnym punkcie pola naszego widzenia. Interesować nas będzie dodatkowo i przede wszystkim wizualna kultura starości, a więc kultura, która określa nasz sposób postrzegania ludzi starych i starości, a która bardzo często jest przez nas ignorowana, traktowana jako nieatrakcyjna, a tym samym nie godna naszej uwagi. Taka perspektywa patrzenia na starość wydaje się nam być o tyle istotna z dwu powodów. Po pierwsze dlatego, że wizualne aspekty rzeczywistości wydają się być dziś centralne dla naszego doświadczania świata. Po drugie dlatego, że marginalność i społeczna nieakceptacja dla starzenia się we wszystkich wymiarach życia, jest w dużej mierze spowodowana tym, że traktujemy efekty tego procesu jako nieatrakcyjne, brzydkie, odrażające, jako różne od preferowanych i dominujących wzorców estetycznych zorientowanych wokół młodości.

Konferencja Patrząc na starość skoncentrowana więc będzie przede wszystkim na próbie zaprezentowania zarówno kultury wizualnej ludzi starych, starości i starzenia się, jak i sposobów patrzenia na nią, strategii radzenia sobie z nią i jej społecznego zagospodarowywania. Chcielibyśmy dodatkowo potraktować centralną dla naszych rozważań kategorię a więc starość, w sposób maksymalnie szeroki, nie tylko dosłowny, ale też metaforyczny. Oznacza to, iż w polu naszego zainteresowania powinni się znaleźć nie tylko ludzie starsi, ale również procesy starzenia się przedmiotów, mediów, idei, miejsc. Wychodzimy bowiem z założenia, iż nasz stosunek wobec osób starych jest ściśle powiązany z sposobami postrzegania starości w ogóle. Ponieważ planowana przez nas konferencja dotyczy przede wszystkim kultury wizualnej ludzi starości, starzenia się i ludzi starych to zależałoby nam na tym, aby wystąpienia miały postać nie tylko referatu, ale by towarzyszył im również obraz ( zdjęcia, film, prezentacja)

Proponowane zagadnienia wystąpień konferencyjnych
1) Rzeczy ludzi starych i rzeczy dla ludzi starych
2) Miejsca ludzi starych i miejsca dla ludzi starych
3) Starość medialna i starość nie-medialna
4) Fotografia wobec starości - starość wobec fotografii
5) Film wobec starości - starość wobec filmu
6) Miłość, zmysłowość, seksualność ludzi starych.
7) Pokazywanie, maskowanie, opóźnianie, przyspieszanie etc. - konteksty i strategie zarządzania starością
8) Starzenie się przedmiotów, mediów, idei
9) Starość i religia
10) Moda na starość
11) Starość w przestrzeni prywatnej / publicznej
12) Starzenie się ciała
13) Starość i społeczne wykluczenie- przyczyn, przejawy, konsekwencje
14) Starzenie się w kulturze młodości, starość jako zjawisko
15) Ageism- wymiary zjawiska
16) Starość i ekonomia
17) Nowe style życia ludzi starych
18) Starość i aktywność publiczna/ społeczna
19) Starzy ludzie i przestrzeń publiczna. Bariery fizyczne, bariery symboliczne
20) Ludzie starzy w społeczeństwie informacyjnym- adaptacja, formy obecności
21) Starość i zmysłowe doświadczanie rzeczywistości

Warunki uczestnictwa w konferencji
1. Przesłanie poprzez pocztę elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia 25 października 2007 na adres patrzac.na.starosc@gmail.com
2. Po zaakceptowaniu propozycji wystąpienia przez organizatorów wpłacenie do dnia 21 listopada 2007 roku opłaty konferencyjnej w wysokości 160 złotych na konto nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, przelew tytułując "Konferencja Patrząc na starość, numer subkonta 249.30.861"


Informacje dodatkowe:
1. Formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.psw.amu.edu.pl/konferencja
2. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie książki-zbioru artykułów.
3. Opłata konferencyjna obejmuje dwudniowe wyżywienie (2xobiad + bankiet), materiały konferencyjne oraz współfinansowanie druku publikacji pokonferencyjnej.
4. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów. Istnieje możliwość pomocy osobom zainteresowanym w znalezieniu miejsca noclegowego w poznańskich domach studenckich lub hotelach.
Kontakt:
patrzac.na.starosc@gmail.com
0-605-821-195 - dr Jerzy Kaczmarek
0-608-070-212 - mgr Łukasz Rogowski
01:23, krajewskimarek , info
Link Komentarze (1) »
Analiza polskich reklam telewizyjnych
Stary (1998) tekst zawierający teoretyczną propozycję ujmowania zjawiska reklamy i rekonstrukcję wartości obecnych w polskich spotach końca lat 90-tych

http://krajewskimarek.blox.pl/resource/WARTOUCI.DOC
01:15, krajewskimarek , teksty
Link Dodaj komentarz »
Czy obrazy na nas działają? Zapomniane pytanie socjologii wizualnej
Tekst wystąpienia wygłoszonego podczas V Tygodnia Nauk Humanistycznych, Wizualna Środa, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 17.05.06
http://krajewskimarek.blox.pl/resource/bialystok1.doc
00:35, krajewskimarek , teksty
Link Dodaj komentarz »
1 ... 6 , 7 , 8 , 9